Apr 20, 2008

PEMUDA PEMUDI ISLAM:ANTARA CABARAN DAN PERANAN DALAM MENGHADAPI KONSPIRASI MUSUH

Para Rasul dan Nabi-nabi telah tiada di atas muka bumi ini kecuali yang tinggal hanyalah para alim ulama yang mewarisi keperibadian tersebut sahaja yang tinggal di atas muka bumi ini. Membentuk generasi ulama mestilah bermula dari perimgkat pemuda lagi, pentarbiahan yang berterusan kepada setiap peribadi pemuda mampu menjadi pemangkin kepada keutuhan sesuatu ummah.

Generasi pemuda kini memerlukan kepada kekuatan pentarbiahan yang berterusan bagi pemantapan aqidah, akhlak dan jiwa yang semakin taat kepada perintah Allah. Ertinya, sekira pemuda/di Islam tidak mengerti hakikat tarbiah dalam pengertian sebenar, maka natijah yang paling hampir kepada sebuah masyarakat itu, ialah menunggu saat kehancuran.

[baca lagi]

No comments:

Post a Comment

Kami amat mengalu-alukan cadangan dan buah fikiran anda untuk penambahbaikan. Sebarang sumbangan artikel daripada ahli BKMIP amatlah kami hargai.

#BKMIPKeluargaKita