Nov 15, 2008

Penjagaan masa

Kehidupan manusia punya hubung kait yang amat rapat dengan masa, tanpa masa siapalah kehidupan. Allah berfirman didalam al-quran: "demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang2 yang beriman dan beramal soleh serta berpesan2 dengan kebenaran dan kesabaran."

Imam fakhrurrazi berkata dalam tafsirnya tentang surah al-asr katanya Allah bersumpah dengan masa-iaitu zaman- kerana didalamnya beberapa keajaiban, kerana berlaku didalamnya kebahagian dan kesengsaraan,sihat dan sakit,kaya dan faqir, kerana sesungguhnya umur tidak dapat dinilai dengan sesuatu yang bernilai dan berharga'.

Imam syafie berkata; 'kalaulah Allah tidak menurunkan kepada umat ini kecuali surah ini maka ianya sudah memadai.'

No comments:

Post a Comment

Kami amat mengalu-alukan cadangan dan buah fikiran anda untuk penambahbaikan. Sebarang sumbangan artikel daripada ahli BKMIP amatlah kami hargai.

#BKMIPKeluargaKita