Nov 18, 2008

Tiga ciri manusia paling berharga

Dikatakan bahwa manusia yang paling bahagia adalah orang yang memiliki:

  1. Hati yang meyakini bahwa Allah senantiasa bersamanya
  2. Jiwa raga yang sabar dan
  3. Sikap qana’ah dengan apa yang dimiliki.

Qana’ah adalah menerima pemberian Allah dengan hati yang redha dan tidak risau dengan apa yang luput darinya.

No comments:

Post a Comment

Kami amat mengalu-alukan cadangan dan buah fikiran anda untuk penambahbaikan. Sebarang sumbangan artikel daripada ahli BKMIP amatlah kami hargai.

#BKMIPKeluargaKita