Jan 28, 2009

Makna Istighfar


Makna Istighfar menurut Imam Ali bin Abi Thalib
Berkata seseorang di hadapan Imam Ali bin Abi Thalib as: "Astaghfirullah"
Maka imam ali berkata kepada orang tersebut : "Apakah engkau tahu arti
istighfar? Istighfar adalah derajatnya orang-orang yang dekat dengan Allah.
Dan ketahuilah bahwa istighfar itu suatu nama yang mengandung / mempunyai 6
arti yaitu:

1. Menyesali atas apa-apa yang telah terjadi di masa lampau.

2. Bertekad untuk meninggalkan kembalinya perbuatan itu selamanya.

3. Supaya engkau memberikan kepada semua manusia hak-hak mereka sehingga
engkau menemui Allah, tidak ada yang mengikutimu dari hak-hak itu.

4. Supaya engkau mengerjakan setiap kewajiban yang engkau telah tinggalkan
dan engkau tunaikan hak-haknya.

5. Daging-daging yang tumbuh dari hasil pencarian yang haram, engkau
basahkan dengan kesedihan, sehingga melekat/menempel kulit dengan
tulang dan tumbuh di antaranya setelah itu dengan daging yang baru.

6. Supaya engkau merasakan badan yang sakit karena mengerjakan taat, seperti
engkau merasakan manisnya maksiat.

Dan setelah itu, ujar Ali , barulah engkau mengucap
"Astaghfirullah".

Berkata Imam muhammad Al-baqir:
"Di bumi ini ada dua bahagian yang selamat dari seksa Allah. Salah satunya telah di
angkat oleh Allah dan tinggallah bahagian yang lain, maka berpegang teguhlah dengan yang
lain itu. Ketahuilah bahwa bahagian yang telah di angkat oleh Allah adalah
Rasulullah SAW dan yang lainnya ialah Istighfar."

Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33
"Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu (Muhammad)
berada di antara mereka. Dan tidak pula Allah akan mengazab mereka yang sedang
meminta ampun".

No comments:

Post a Comment

Kami amat mengalu-alukan cadangan dan buah fikiran anda untuk penambahbaikan. Sebarang sumbangan artikel daripada ahli BKMIP amatlah kami hargai.

#BKMIPKeluargaKita