Dec 8, 2010

HIJRAH MEMBENTUK PERUBAHAN DAN KEMENANGAN

Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pegasih. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi serta sekalian makhluk yang berada dimuka bumi yang penuh kehebatan keajaiban. Selawat serta salam kepada junjungan besar Habibil Mustafa Muhammad SAW utusan wahyu Allah yang hebat dan agung. Dari kegelapan kepada cahaya, dari kesesatan kepada kebenaran, dari kejahilan kepada ketahuan.Seluruh manusia mengenai secara fitrah kebenaran adalah hak serta kepastian dari Allah dan Rasulullah.

Sahabat mahasiswa yang mulia

Hijrah adalah peristiwa yang besar kerana hijrah inilah yang merupakan titik tolak bagi tegaknya nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata melalui terwujudnya Daulah Islamiyah (negeri yang Islami), yaitu negeri Madinah.

Dari peristiwa ini kita mendapat pelajaran berharga bahwa meskipun sudah ada jamaah da'wah yang dibangun oleh rasul Saw dan para sahabatnya, tetap saja tegaknya nilai-nilai Islam masih sangat jauh kerana tegaknya nilai-nilai Islam memang tidak cukup hanya melalui "jamaah" dari kaum muslimin, tapi tegaknya nilai-nilai Islam juga sangat memerlukan adanya negara yang konstitusinya memungkinkan pelaksanaan ajaran Islam dalam berbagai aspek. Sekali lagi ditegaskan bahwa penegakan nilai-nilai Islam harus berlangsung secara konsistem melalui undang-undang suatu negara, tak cukup hanya sekadar melalui jamaah da'wah yang ada di negeri tersebut.

Hakikat Hijrah

Secara harfiyah, hijrah itu berarti dari kegelapan kepada cahaya, dari keburukan kepada kebaikan. Namun hijrah secara realitinya dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi pada masa sekarang ini bukanlah suatu kemestian, kecuali apabila negeri yang kita diami tidak memberikan kebebasan kepada kita untuk mengabdi kepada Allah SWT atau negeri itu sudah sangat rosak yang tingkat kemaksiatan sudah tidak terkira dan sangat sulit untuk memperbaikinya. Oleh karena itu hakikat hijrah yang sebenarnya adalah apa yang disebut dengan hijrah ma'nawiyah, yaitu hijrah dalam arti meninggalkan segala bentuk yang tidak dibenarkan oleh Allah Swt secara mutlak daripada Al - quran serta Sunnah Rasullah. Dalam hal ini Rasul SAW bersabda:

Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah atasnya (HR. Bukhari dan Muslim).

Sahabat - sahabat yang dirahmati Allah sekalian,

Secara ma’nawi hijrah itu terbahagi kepada empat iaitu:

1. Iqtiqadiah : keyakinan iman kepada Allah dan Rasul

2. Fikriah : Berfikir kepada kebenaran melalui fitrah manusia adalah kepercayaan yang hakiki yakni Allah

3. Sulukiah : Akhlak serta pribadi yang mulia harus diterapkan dengan nilai Al- quran dan Hadith

4. Syuuriah :Setiap perbuatan dan pertadbiran kehidupan harus dipaksiakn kepada Allah serta Rasul

Maka jelaslah bagi kita Hijrah mengajar kita mengubah dan bersedia untuk berubah kearah yang lebih baik. Justeru itu BKMIP sebuah petadbiran mahasiswa islam cuba menampilkan perubahan demi perubahan bagi kelangsungan islam yang semakin ditindas dan dizalimi. Hari ini Kesatuan Mahasiswa Islam menghadapi tekanan yang penuh mendesak kepada kepuasan hati, hasad serta kekeliruan antara hak dan batil. Mereka musuh tidak takut akan PMRAM, BKAN serta DPM tetapi ketakutkan musuh adalah islam yang diperjuangkan oleh kesatuan mahasiswa Islam. Oleh hal demikian, kita harus menbina kuasa serta perancangan yang hebat bagi menjatuhkan musuh - musuh ini.

Akhirnya, Badan Kebajikan Mahasiswa/wi Islam Pahang mengharapkan usaha yang membangun serta bangkit bagi merealisasikan islam sebagi wadah perjuagan dan kehidupan yang diredhai Allah. Bagi menampilkan usaha ini, makan hijrahlah sebagai permulaan untuk dipersembahkan perubahan kita bersama,insyallah. Selamat Tahun Baru Islam 1432H

HIJRAH MEMBENTUK PERUBAHAN DAN KEMENANGAN

Daripada

Mohd Ridzuan Bin Nazri

Yang Dipertua BKMIP

Sesi 2010/ 2011

No comments:

Post a Comment

Kami amat mengalu-alukan cadangan dan buah fikiran anda untuk penambahbaikan. Sebarang sumbangan artikel daripada ahli BKMIP amatlah kami hargai.

#BKMIPKeluargaKita