Jul 29, 2011

Sokongan Persatuan Mahasiswa Luar Negara Kepada PMRAM


Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir (PMRAM) memandang isu pencabulan hak mahasiswa sebagai isu sejagatmahasiswa. Bahkan, isu ini dandang hebat oleh persatuan-persatuan mahasiswa luar Negara , hal ini telah disahkansendiri oleh Presiden PMRAM saudara Muhamad Zuhaili Bin Saiman setelah berhubung sendiri dengan MajlisPerwakilan Pelajar Malaysia Jordan (MPPMJ), Persatuan Pelajar Malaysia Syria (PPMS), Persatuan MahasiswaMalaysia Arab Saudi (PERSADA), dan Gabungan Mahasiswa Islam Se-Malaysia (GAMIS).

Bagi Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Malaysia Jordan (MPPMJ), “Isu terbaru yang melibatkan beberapamahasiswa pengajian Islam di Mesir, sebenarnya tindakan mahasiswa tersebut selari dengan Seksyen 119(1a) dalamPerlembagaan Persekutuan yang jelas menyatakan semua warganegara yang mencapai umur 21 tahun berhakbersuara dan layak mengundi dalam pilihanraya. MPPMJ ingin mempersoalkan, kalau sekiranya usia 21 tahun adalah usia kelayakan mengundi,mengapa mereka tidak dibenarkan untuk besuara menyatakan perinsip dan pendirian mereka terhadap mana-mana isu. Bukankah Malaysia sebuahnegara yang mengamalkan demokrasi, justeru mengapa mesti ada sekatan terhadap mana-mana mahasiswa tersebut untuk mengamalkan hakdemokrasi mereka? MPPMJ turut bersimpati di atas apa yang berlaku pada mahasiswa di Mesir dan bersama PMRAM dalam memperjuangkan hakmahasiswa. “ ujar beliau.


Pandangan Persatuan Pelajar Malaysia Syria (PPMS) pula, isu ini perlu ditangani dengan bijak oleh pihak berwajib, “Kami (PPMS) menyatakankebersamaan dalam isu ini (isu mahasiswa Mesir). Kami PPMS juga berpandangan cara dan tindakan yang dilakukan (buang dari tempat pengajian)kurang tepat untuk menyelesaikn isu ini. Kita harap pihak berwajib dapat mengambil tindakan bijak dalam menanganinya.”

Sokongan terhadap isu hak mahasiswa ini turut disuarakan oleh Penasihat Persatuan Mahasiswa Malaysia Arab Saudi (PERSADA) “ Pihak berwajibperlu menjadikan mahasiswa sebagai teman, bukan sebagai musuh dan begitulah sebaliknya. Memelihara hak adalah komitmen bersama kerana ianyaadalah amanah yang akan dipersoal kelak.” menurut beliau.

Bagi persatuan Mahasiswa Malaysia, Presiden Gabungan Mahasiswa Islam Se-Malaysia(GAMIS) berpendapat, " GAMIS berasa cukup kesal di atastindakan pembuangan pelajar Darul Ifta'. Tindakan pembuangan ini didapati turut melibatkan hubungan diplomatik antara kerajaan yg dilihatmempunyai motif politik dalam tindakan terebut. Sepatutnya kerajaan Malaysia bersifat lunak dan terbuka dalam menangani isu yang mutakhir inimemberikan imej yang teruk kepada pihak kerajaan. Tindakan pembuangan pelajar ini bakal menjelaskan lagi bahawa kerajaan sedia ada tidak mampumenguruskan kehadiran anak muda dalam medan politik tanah air. GAMIS desak untuk pihak Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan KementerianLuar Negeri agar lebih serius untuk menyelesaikan masalah ini " kata beliau.

PMRAM dapat menyimpulkan terhadap suara yang mewakili persatuan-persatuan besar mahasiswa ini sebenarnya memberikan gambaran atau mesejyang sangat jelas bahawa apa yang berlaku terhadap mahasiswa Malaysia di Mesir sekarang ini tidak boleh dipandang enteng. PMRAM memandangianya tarbiah dan cabaran yang perlu didokong oleh segenap pihak terutamanya mahasiswa yang sedang menuntut di Mesir.

PMRAM dengan tegas memberi jaminan kepada mana-mana pelajar Malaysia di Mesir ini yang dinafikan hak mereka sebagai seorang mahasiswa,PMRAM sangat optimum dan komited untuk membela dan mempertahankan sehingga hak seorang mahasiswa dikembalikan. PMRAM tidak mencarijalan yang tegang atau dingin, malah PMRAM sentiasa membuka pintu dan ruang perbincangan kepada mana-mana pihak demi kebaikan semuabersama terutama Mahasiswa di Mesir dan ahli PMRAM. PMRAM atas dasar kebajikan pelajar menjadi tanggungjawab bagi memikul amanah ini.

Oleh yang demikian, PMRAM menyeru kepada seluruh mahasiswa Malaysia yang menuntut di Mesir khususnya kepada ahli PMRAM agar bangkit dancakna terhadap apa yang berlaku realiti penindasan mahasiswa Malaysia di Mesir sekarang ini. Bahkan ianya menjadi kewajipan untukmempertahankan hak yang telah dicabul dan dipermainkan seperti mana wajibnya umat Islam mempertahankan hak bumi Palestin yang dinafikannegara tanah air mereka sendiri.

PMRAM menyeru mahasiswa bersama-sama mendokong dan menyokong terhadap pertubuhan yang dikenali dengan DESAK iaitu pertubuhan yangdiasaskan oleh ahli-ahli PMRAM sendiri atas inisiatif khusus bagi mengembalikan hak mahasiswa yang ditindas.

Muhamad Zuhaili bin Saiman
Presiden,
(Ketua Lajnah Hubungan Antarabangsa)
Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir 2011